Giga

 

חניכה, השבחה ושילוב חרדים, מבוגרים ומיעוטים בשוק התוכנה

 

הנושא
ג'יגה זמן אמת מקדמת תכנית הכשרה וחניכה של מאות אנשי פיתוח, במטרה להשביח, לשלב, להסב, לחנוך ולהחזיר למעגל פיתוח התוכנה בוגרים מוכשרים, המתקשים להיקלט בשוק. נקדים ונציין שהתוכנית טרם אושרה לביצוע.
 
הבעיה
לא אחת נוצרו מצבים, בהם אנשי פיתוח שהתקשו באיתור מקום העבודה הראשון שיעניק להם את הנסיון הנדרש, נלכדו במצב מעגלי אכזרי והציעו את שרותיהם ללא שכר, לתקופת העבודה הראשונה. הצעות "מפתות" אלו בדרך כלל לא הייטיבו עמם וממילא אין להעסיק ללא שכר, הן מהבחינה המוסרית והן מבחינת החוק.
 
להבדיל מתחומים כמו עריכת דין וראיית חשבון, בשוק התוכנה אין מושג הנקרא סטאז' (התלמדות, חניכות). מאידך, אנשי פיתוח תוכנה בעלי נסיון בן שנתיים בלבד, זוכים לתנאי העסקה הגבוהים יחסית לעומת עמיתיהם בתחומים האחרים.
 
במהלך הרגיל של פיתוח תוכנה, על החברות לעמוד בלוחות זמנים צפופים, ועמידה בתאריכי אספקה קבועים מראש. לפיכך, החברות אינן מעוניינות לשלב בוגרים ומתלמדים חסרי נסיון, שאינם מפתחים ומניבים החל מתחילת העסקתם.
 
 
הפיתרון:  תנו להם חכות, אל תתנו להם דגים
תוכנית חניכה וההשבחה ("חכות") הבאה לגשר על הפער בין חסרי הנסיון לבין בעלי נסיון של שנתיים בתחום מבוקש ועדכני, שבעקבותיהן יוכלו להמשיך ו"לדוג" בכוחות עצמם. התוכנית עדיפה לאין ערוך על מתן קצבאות אבטלה ("דגים") שיורדות לטמיון ומנציחות את בעיית אי התעסוקה.
 
הפתרון שגובש ומוצע נשען על משולש של שלושה גורמים ומותנה ברצון הטוב, בוויתורים, בהשקעה ובהסכמה מצד כל אחד מהם: הממשלה (משרד התמ"ת), אנשי פיתוח (שמתקשים להשתלב), בתי התוכנה וחברות ההייטק. ללא הסכמה של כל אחד משלושת הגורמים, התוכנית לא תוכל להתממש.
 
א. הממשלה באמצעות משרד התמ"ת תמיין את אנשי הפיתוח המעוניינים להשתלב בתוכנית החניכה. כל חניך יקבל שכר בגובה דמי האבטלה, למשך שנה אחת (לפחות). למדינה כמעט שאין כאן תוספת עלות. מצד שני, בטווח של שנה שנתיים, מתלמדים ומוסבים אלו יצטרפו למשק ויהפכו ליצרניים, יתרמו לפריון וישלמו מיסים שיעשירו את קופת האוצר. השקעת המדינה בהכשרת המועמדים תוצע למועמדים בתנאי הלוואה עומדת.
 
ב. אנשי התוכנה חסרי הנסיון, שטרם נקלטו בעבודה ומעוניינים להשתלב בתוכנית לתקופה שתסייע להם להשתלב בשוק מבוקש זה, ייקלטו בצוותי פיתוח קטנים בבתי התוכנה ויתוגמלו בשכר בגובה דמי האבטלה שישולם ע"י המדינה. החניך יהיה חייב להשלים שנת עבודה אחת לפחות. דרישה זו נועדה להבטיח, שהמועמד יתמיד במאמציו ולא יפרוש בשל קשיים נקודתיים, פן יחזור למצבו הקודם בטרם שיפר את מעמדו המקצועי. מועמד שלא ישלים חניכות במשך שנה אחת לפחות, יחוייב להחזיר למדינה את ההשקעה שנעשתה עבורו (כלומר הלוואה עומדת בגובה עד שמונים אלף ש"ח [בהמשך], הלוואה שתאויין ושפרעונה יתבטל מעצמו, לאחר שהמועמד ישלים תקופת הכשרה בת שנה לפחות).
 
ג. בתי התוכנה וחברות ההייטק - חברות אלו שבמהלך הרגיל אינן מעוניינות להשקיע משאבים בחניכת אנשי הפיתוח, יתנדבו לקלוט מספר קטן של מועמדים (1-3 אחוזים מהיקף כח האדם שלהם), יעמידו עליהם חונכים, ראשי צוותים שיכשירו אותם ויאפשרו להם לרכוש נסיון מעשי. כדי להמנע ממצבים בהם רק המועמדים הטובים ייבחרו ע"י החברות החונכות ואילו כל האחרים יישארו מחוץ ל"דראפט", המועמדים לחניכה יוקצו לחברות החונכות בהגרלה וללא ראיונות קבלה בחברות.
 
התוכנית מיועדת למגזרים שונים של מועמדים: בוגרי המכללות, עולים שלמדו מדעים במחלקות שלא נכלל בהם מיחשוב, בני מיעוטים שלמדו מקצועות טכנולוגיים, פורשי צה"ל במקצועות טכנולוגיים שלא כללו מיחשוב, נשים חרדיות ובוגרי ישיבות מעל גיל 45.
 
התוכנית מבחינה בין צרכי המיגזרים השונים. לשני המיגזרים האחרונים ברשימה יש צורך להוסיף ולהקדים תוכנית הכשרה בת 6 חודשים לפחות, בה יילמדו או ירועננו מקצועות מתמטיקה ומיחשוב, כך שבוגריהן יוכלו להשתלב לפחות בתפקידי בדיקות תוכנה. גם בתקופה נוספת זו ישולם למשתתפי התוכנית שכר בגובה דמי האבטלה.
 
יש לשים לב להבדל בין תוכנית זו לבין תוכנית הסבת האקדמאים שהיתה נהוגה לפני כעשור. לא די בהכשרה ובהסבת אקדמאים למקצועות התוכנה, יש להבטיח מראש נכונות כל הגורמים לצליחת השנתיים הראשונות, בהם המועמדים ירכשו את הנסיון ההכרחי, שיאפשר להם להשתלב ולהמשיך (לאחר השנתיים הראשונות) בכוחות עצמם.
 
תקציבה של התכנית זעום, כשמונים אלף ₪ לאדם, אך כאמור היא טרם אומצה וטרם יצאה לדרך.
 
קשיים: על אף הפוטנציאל הרב של התוכנית, מימושה נתקל בקשיים.
 
פקידים בכירים בממשלה מתקשים להבין על שום מה לסבסד את תחום ההייטק "המפונק". למעשה, התוכנית אינה מיטיבה עם בתי התוכנה, אלא מציעה תמיכה למועמדים מובטלים בעלי סיכוי להשתלב בעבודה. 
 
גם לאחר שתושג ההסכמה מצד משרדי ראש הממשלה והתמ"ת, עדיין יהיה קושי לשכנע את בתי התוכנה להסכים, להרתם ולקלוט מוסבים וחניכים, בהגרלה וללא יכולת בחירה, ולהשקיע בהם שעות רבות ללא הפקת תועלת מיידית .
 
 
 
לסיכום
אנחנו מאמינים שהתוכנית תביא להשתלבות מוצלחת של מאות אנשי פיתוח, שיהפכו ליצרנים, משתכרים ותורמים לקהילה.
 
(התוכנית פורסמה גם ב'אנשים ומחשבים' 18.12.2011, בשיתוף איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה -  http://www.pc.co.il/?p=76013)