Giga

TurnKey Projects

 

איפיון ופיתוח פרוייקט עד לרמת מוצר מדף מסחרי.  פעילות זו כוללת ניתוח צרכים, איפיון דרישות פונקציונאליות, בחירת טכנולוגיות, הנדסת מערכת, תיכנון ארכיטקטורת תוכנה, פיתוח תוכנה, בדיקות, אינטגרצייה מערכתית, בדיקות סופיות, הטמעה, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת. ג'יגה זמן-אמת מעמידה לרשות לקוחותיה מודל מיקור-חוץ (Outsourcing) מגוון של שירותי מו"פ תוכנה, שמאפשר התקשרות עסקית מודולארית לפי צורכי הלקוח.

 

Consulting Services

 

מתן שירותי מו"פ תוכנה (ייעוץ/ /תכנון / פיתוח / בדיקות / תמיכה) לסיוע במשימות קצרות ייעודיות ו / או בפרוייקטים ארוכי טווח. שירותים אלה נתנים בכל הרמות המקצועיות (חברי צוות, ראשי צוות, מהנדסי מערכת, מנהלי פרוייקטים) ומוקצים למשימות שוטפות מתוך מערך המו"פ הקבוע בחברה.

 

Customized Solutions
 
פיתוח מכלולי תוכנה, משלבי גיבוש דרישות פונקציונאליות ועד לרמת האינטגרצייה המערכתית.  פעילות זו כוללת אפיון  SOW (חוזה עבודה), גיבוש ממשקים מול תתי מערכות אחרות, תכנון ראשוני, ניתוח ביצועים, פיתוח תוכנה ובדיקות סופיות.  מסירת תוצרי פיתוח ברמת מוכנות לאינטגרצייה מערכתית, תוך מעורבות ושותפות בתהליך זה - עד לרמת הטמעה מלאה במערכת.
 

החברה מספקת שירותי פיתוח במספר אופני התקשרות:

* מודל של מחיר קבוע.
* מודל של יועצים באתרי הלקוח.
* מודל המשלב תשלום חודשי - מול עמידה ביעדים