Giga

ג'יגה זמן-אמת משלבת מערך פיתוח פרויקטי תוכנה פנימיים, ומסגרת יועצים חיצוניים באתרי לקוח, להשגת ניידות וזמינות גבוהה לפעילויות מו"פ חדשות – תוך שמירה על ערך מוסף ייחודי בהיבטים הבאים:

 

   • גמישות עסקית שמאפשרת מודל התקשרות מודולארי, לפי צורכי הלקוח ואילוציו.
   • מקצועיות טכנולוגית גבוהה והתנסות (HANDS-ON), ברמות תכנון וביצוע וברמות ניהוליות.
   • איכות תוצרים גבוהה, מגובה בטכנולוגיות מו"פ ובמתודולוגיות פיתוח תוכנה מתקדמות.
   • אחריות ועמידה בלוחות זמנים, כולל התמודדות עם מאמצי מו"פ אינטנסיביים המאפיינים חברות-הזנק
   • ניסיון מגוון של פרויקטים שפותחו בחברה כתשתית  לפעילויות מו"פ חדשות.
   • זמינות גבוהה של מהנדסי תוכנה מנוסים.
   • שימור עובדים איכותיים לאורך זמן, במתכונות המבטיחה נאמנות, מקצועיות ומוטיבציה גבוהה.
 
ג'יגה מאתרת אפשרויות פיתוח עיסקי חדשות  לשת"פ עסקי/טכנולוגי (Joint-Ventures), ליזמויות מו"פ חדשות ולכל פעילות עסקית/טכנולוגית שמשלימה ומרחיבה את תחומי פעילותה.