Giga

ניהול ציי רכב (איתוראן)

פיתוח מערכת לאיסוף מידע מציי רכב גדולים, בזמן-אמת, עיבוד המידע וטיובו, עיבודים סטטיסטיים והפקת דוחות. המידע מוצג במקביל על מערכות GIS ומאפשר תצוגת אירועים בזמן-אמת על המפה.
 
עבודה בסביבת NT Servers, IIS. פיתוח בסביבת vC++, JAVA, ASP, XML, SQL-SERVER.
 
 
בקרת מבנים/ Web Based
 
פיתוח תוכנה למוצר בקרת מבנים חדשני המאפשר שליטה ובקרה מרוחקת על התקנים אלקטרוניים במבנה (כולל שילוב VIDEO/ AUDIO), מתחנות LAN מקומיות המקושרות בתקשורת RF ומתחנות INTERNET (באמצעות קישוריות TCP/IP סטנדרטית).
המוצר פותח בסביבת LINUX / Embedded LINUX   בשפת ++C ו JAVA.
 
 
מערכת שליטה ובקרה, למערכות אויריות
 
המערכת פותחה כתשתית גנרית למערכות שו"ב צבאיות ואזרחיות.
המערכת מיישמת קבלת מספר רב קלטים ממערכות קצה שונות ומורכבות. המידע משודר במגוון ערוצים ובפרוטוקולי תקשורת שונים. 
המערכת מעבדת בזמן אמת את המידע הנקלט, ועל פי  Business Logic מוגדרים מראש מבצעת את הפעולות הנדרשות. למערכת יכולות הקלטה, תיחקור גנרויות.
המערכת תומכת במספר רב של משתמשים, תומכת ב security policy  , מאפשרת עבודה מרחוק כולל מערכת תצוגות בעלות מחזורי עדכון קצרים ביותר.
המערכת פותחה בסביבת .NET C#  קליינטים הפועלים בתשתיות WEB ו Push technology  שפותחו בשפת JAVA
 
 
שליטה ובקרה (ELTA)
 
פיתוח מערכות לשוק הצבאי, במספר תחומים רחב ובמגוון טכנולוגיות.
פיתוח מערכות מכ"ם, שליטה ובקרה, טלמטריה, COMINT/ ELINT תקשורות יעודיות ועוד. הפיתוח כולל הן מערכות קרקעיות והן מוטסות.
פיתוח תשתיות\פלטפורמות מרובת משימות, מרובות מחשבים, עתירי תקשורת, המאפשרים ביצועים ואמינות גבוהים במיוחד. פיתוח מערכות שרת לקוח, עמדות שליטה ובקרה, ממשקי משתמש מיוחדים, מערכות המשלבות אות חוזי, מערכות קול, ואפליקציה מיחשובית.
הפיתוח בסביבת מרובת מערכות הפעלה  ++Windows  VC++/ MFC,   Dot-Net  C# , Unix C
יישומי Real-Time בסביבת משובצת מיושמים ב  VxWorks  ו ++C
ויישומי עיבוד אות בסביבת DSP.